Bedrijfsontwikkeling agrarische sector, vergunning aanvragen voor bouwen, bedrijfsontwikkeling
spuitzone van minder dan 50 meter

Onderbouwing spuitzone op losse schroeven

Hier lees je:

Minder dan 50 meter

Op 16 december 2020 heeft de Raad van State een uitspraak gedaan waarbij is ingegaan op de onderbouwing van spuitzone van minder dan 50 meter. Algemeen wordt aangenomen dat een spuitzone van 50 meter vanaf een gevoelige functie, zoals een woning, voldoende is. Dan is het aannemelijk dat er sprake is van een goed woon- en leefklimaat in de woning en in de tuin. Op basis van studies van de Universiteit Wageningen (PRI 2012) kon onderbouwd worden dat een spuitzone ook kleiner kon zijn. Dit is afhankelijk van lokale omstandigheden en eventuele maatregelen die getroffen worden. Bij maatregelen moet je denken aan een groenblijvende haag die er voor zorgt dat de drift van gewasbeschermingsmiddelen beperkt wordt. 

Onderbouwing voor een kleine spuitzone

De Raad van State heeft echter geoordeeld dat de studies onvoldoende getoetst zijn en daarom niet geschikt zijn om een locatie specifiek onderzoek te onderbouwen. Daardoor is het op dit moment niet duidelijk waar een onderbouwing voor een kleinere spuitzone aan moet voldoen. De gemeente beslist of zij vinden dat sprake is van een goed woon- en leefklimaat. Dus als dat op een andere manier onderbouwd kan worden dan op basis van de eerder gebruikte studies kan een gemeente nog steeds meewerken aan een spuitzone die kleiner is dan 50 meter. Alleen de grote vraag is hoe dit onderbouwd kan worden. Dat zal in grote mate afhankelijk zijn van lokale omstandigheden en de omvang van de gewenste spuitzone. Ook driftbeperkende maatregelen kunnen bijdragen aan de onderbouwing. Voor de gemeente zal het belangrijk zijn dat de voorgestelde maatregelen ook gecontroleerd kunnen worden en dat zij eventueel kunnen handhaven. 

Meedenken

Belewit denkt graag met je mee bij de uitwerking van plannen en ondersteunt bij de contacten met de overheid.

Kom in contact met Belewit!

Add Your Heading Text Here